خدمات

  • High-purity Gas Pipeline Five Tests

    پنج آزمایش خط لوله گاز با خلوص بالا

    پنج آزمایش خط لوله گاز ویژه گاز با خلوص بالا: تست فشار، تشخیص نشت هلیوم، آزمایش محتوای ذرات، آزمایش محتوای اکسیژن، تجهیزات آزمایش محتوای آب جاده اصلی عمدتاً انواع گازهای ویژه است و موارد آزمایش مورد نیاز است: تست ولتاژ مقاومت، فشار آزمایش، بازرسی هلیوم ...
    ادامه مطلب